Rechtsbijstand

DOTzorg heeft een rechtsbijstandsverzekering afgesloten voor haar leden.

Deze verzekering werd afgesloten bij Defendo, de gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van KBC Verzekeringen NV met maatschappelijke zetel in de Waaistraat 6 te 3000 Leuven.

Onder de rubriek 'wat' vindt u meer informatie over deze verzekering.

 

Maatschappelijke zetel: Bruisbeke 36 - 9520 Sint-Lievens-Houtem - 053/59 32 20 - info@dotzorg.be