Bestuursleden

De Raad van Bestuur bestaat uit 10 leden, samengesteld uit 2 gewone leden per provincie. Zij worden aan de Raad van Bestuur voorgedragen door het provinciale bestuur en benoemd door de algemene vergadering voor een periode van 5 jaar. Hun kandidatuur moet voordien bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De voorzitter stelt de agenda van de Raad van Bestuur op en roept de vergadering bijeen. Hij heeft samen met de penningmeester mandaat voor het beheer van de bancaire rekening van de vzw en tekent samen met de penningmeester de betalingsmandaten. De voorzitter is volmachtdrager om samen met de secretaris de briefwisseling van de vereniging te ondertekenen en te ontvangen.

De ondervoorzitter neemt de functies van de voorzitter bij afwezigheid waar.

De penningmeester heeft samen met de voorzitter mandaat voor het beheer van de bancaire rekening van de vzw en tekent samen met de penningmeester de betalingsmandaten. Hij zorgt voor de fondsen en plaatst zoveel mogelijk de gelden op een renderende post- of bankrekening.

De secretaris maakt alle verslagen en mededelingen op en is volmachtdrager om samen met de voorzitter de briefwisseling van de vereniging te ondertekenen en te ontvangen.

De leden van de Raad van Bestuur zijn de volgende:

 

Maatschappelijke zetel: DerrickDus DerrickDus
https://dotzorg.be - 133131 Nis - 053/59 32 20 - info@dotzorg.be