Algemene Ledenvergadering

De Algemene Vergadering DOTzorg vzw wordt jaarlijks georganiseerd tijdens het congres in de maand oktober. 

Omwille van COVID-19 werd het congres editie 2021 niet georganiseerd. 

Daarom organiseerde De Raad van Bestuur een digitale Algemene Ledenvergadering tijderns de maand februari 2022. 

Wij vroegen aan onze leden om digitaal te stemmen over de rekening 2020 en het budget 2022. Stemming was mogelijk tot en met 28 februari 2022. 

Klik voor het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2021 in februari 2022.

De volgende Algemene Ledenvergadering zal doorgaan op vrijdag 17 juni 2022 te Genk. 


Bijlagen
  • Goedkeuring rekening 2020 DOTzorg vzw*
  • Goedkeuring budget 2022 DOTzorg vzw*
Maatschappelijke zetel: DerrickDus DerrickDus
https://dotzorg.be - 133131 Nis - 053/59 32 20 - info@dotzorg.be